DSWInformacje o bazie Zgłoszenie nowej publikacji
Skróty nazw jednostki organizacyjne typy publikacji typy publikacji wg MNiSW języki
Łączenie warunków

Zawężanie wyników
Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Dane są rejestrowane na bieżąco.
Prace z: z czasopism
ISI Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
punktacją MNISW (zasady punktacji)

Ograniczenie wyszukiwania do prac: [ z tekstem dostępnym w Internecie ]     [ z dostępnym abstraktem ]
Format: Szeregowanie:

©  Centrum Informacji Naukowej
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Strzegomska 55, pok. 8 (zaplecze Biblioteki DSW)
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 04
e-mail: informacja.naukowa@dsw.edu.pl
http://dsw.edu.pl/informacja-naukowa

System Expertus® SPLENDOR, Poznań