DSWInformacje o bazie Zgłoszenie nowej publikacji
Skróty nazw jednostki organizacyjne typy publikacji typy publikacji wg MNiSW języki
Łączenie warunków

Zawężanie wyników
Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Dane są rejestrowane na bieżąco.
Prace z: z czasopism
ISI Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
punktacją MNISW (zasady punktacji)

Ograniczenie wyszukiwania do prac: [ z tekstem dostępnym w Internecie ]     [ z dostępnym abstraktem ]
Format: Szeregowanie:

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Biuro Nauki i Informacji Naukowej
ul. Strzegomska 55, pok. 407
53-611 Wrocław
tel. 539 670 468, 71 356 15 48
e-mail:


System Expertus® SPLENDOR, Poznań